Edukacyjny plan szkoły UP

Komponenty planu edukacyjnego Sapiens UP

Kompetentny plan edukacyjny jest zbudowany na tym, CZYM WŁAŚNIE się zajmują poszukiwacze wiedzy oraz jakich umiejętności nabywają. To się zgadza z koncepcją NUSZ o wykształceniu. W przeciwieństwie do zestarzalej zasady «zapamiętać i odtworzyć» plan kompetentny jest zorientowany na ucznia i adaptuje się do potocznych potrzeb poszukiwaczy wiedzy, nauczycieli, społeczeństwa.

Освітній план
1. Akademicka platforma zdalna dla opanowania przedmiotów głównych (dyplom ukraiński od "Optimy" lub dyplom podwójny + brytyjski).
2. Regularne zajęcia i treningi (debaty, kluby komunikacyjne, freerighting, zabawy refleksyjne i tp.) dla napracowania umiejętności i kompetencji.
3. Codzienne zajęcia z języka angielskiego, konsultacja neurokoucza językowego w kwestii wyboru metod nauki oraz tutorzy anglojęzyczni.
4. Zajęcia z języka polskiego i tutorzy polskojęzyczni dla integracji do kontekstu językowego i kulturalnego.
5. Specjalizacja (Fizyka, Natural Science, Art and Design, Computer Science) dla głębokiego zanurzenia do strefy zainteresowania i napracowania umiejętności. Odbywa się w języku polskim, w partnerstwie z uniwersytetami a firmami.
6. Kursy tematyczne: przedsiębiorczość, kreatywność, biohaking, bloging, zasady marketingu, zarządzanie finansami, sztuka sprzedaży, SI - sztuczna inteligencja, psychologia dla rozszerzenia światopoglądu i zdobycia aktualnej wiedzy.
7. Projekty dla napracowania umiejętności i kompetencji życiowych.
8. Nauki społeczne (historia, prawo, psychologia socjalna) dla odczucia siebie częścią świata, rozumienia kontekstu społeczeństwa, myślenia krytycznego i własnej aktywnej pozycji.
9. Mindfulness dla kształcenia umiejętności zarządzania swoim ciałem, kondycją i energią.
10. Wyjazdy, wycieczki, wydarzenia, znajomości.
11. Nieprzymuszona atmosfera, retrospektywa, aktywna rola ucznia (parlament) dla kształtowania proaktywnej pozycji, napracowania umiejętności i kompetencji.
12. Mentoring i tutoring dla kształtowania kompetencji zarządzania sobą, kształtowania celów dalszego wektora i ruchu.
13. Sztuka.
14. Sport.
15. Treningi z rozwoju soft skills.
16. Proforientacja.
17. Wykłady i warsztaty od praktyków, spotkania z ciekawymi ludźmi.
18. Klub anglojęzyczny.
19. Kółka.
20. Samorząd szkolny.

Zacznijcie uczyć się po prostu od zaraz