Cambridge International w Sapiens Up

Bądź gotowym ku przyszłemu sukcesowi razem z nami!
Cambridge International
Cambridge International

Sukcesowa przyszłość zaczyna się od zaawansowanego angielskiego!

Uczcie się przedmiotów w języku angielskim według programu międzynarodowego Cambridge International IGCSE.

Cambridge IGCSE English (International General Certificate of Secondary Education) – popularna inicjatywa międzynarodowa dla uczniów і placówek edukacyjnych w różnych krajach świata.
Cambridge International у Sapiens Up – partner szkoły zdalnej «Оptimа», więc uczniowie będą mogli uczyć się komfortowo i efektywnie na nowoczesnej platformie edukacyjnej!

Zalety programu

 • Uznanie międzynarodowe

  IGCSE - to kwalifikacja, uznawana przez cały świat. Ona pozwala pretendować na wstęp na najlepsze uczelnie świata oraz topowe stanowiska w jakimkolwiek kraju świata.

 • Giętkość

  System oświaty dostosowuje się ku potrzebom oraz zainteresowaniom uczniów, co pozwala im wybierać ciekawe przedmioty oraz dokładniej uczyć się każdego z nich.

 • Rozmaitość form oceny

  Skuteczność i jakość opanowania informacji odzwierciedla się kompleksowo przy pomocy, szczególnie, wywiadów ustnych, projektów i prac praktycznych.

 • Przygotowanie się do wykształcenia wyższego.

  Ważny krok do początku wykształcenia wyższego - rozwój myślenia krytycznego, samodzielności, nawyków badawczych, co jest podstawą sukcesu w przyszłości.

Cambridge International

Co jest potrzebne dla początku?

Wstęp do programu Cambridge International IGCSE odbywa się po rozmowie kwalifikacyjnej, kandydat na studia demonstruje poziom motywacji oraz znajomość języka angielskiego.
Мinimalny poziom niezbędny języka angielskiego do wstępu na Cambridge International IGCSE – В1.

Opis kursu

 • Nauka odbywa się w języku angielskim i trwa 2 lata.

 • Dołączyć się mogą nastolatki w wieku 14-16 lat - uczniowie klas 8,9,10.

 • Program Cambridge International jest zrealizowany przez szkoły partnerskie Sapiens Up і «Оptimа».

 • Podczas nauki studenci także dokonują zadań na platformie «Оptimy» i uczestniczą w zajęciach zdalnych.

Cel kursu

 • Przygotowywanie się do zdawania egzaminu międzynarodowego IGCSE.

 • Ulepszenie poziomu znajomości języka angielskiego dla nauki w kolegium według programu A-level.

Przedmioty, których można się uczyć

 • Przedmiot

  Program

 • Język angielski

  Cambridge IGCSE English as a second language

 • Literatura angielska

  English – Literature in English

 • Historia

  History (9-1) (0977)

 • Matematyka

  Cambridge IGCSE International Mathematics

 • Ekonomia

  Economics (9-1) (0987)

 • Geografia

  Cambridge IGCSE Geography

 • Biologia

  Cambridge IGCSE Biology

Ocena

Uczniom i rodzicom są nadawane dokładne sprawozdania o wynikach nauki do pilnowania postępów.

Egzaminy

Po ukończeniu kursu uczniowie zdają egzamin IGCSE z wybranych przedmiotów w certyfikowanym centrum egzaminacyjnym. Egzaminy dla Ukraińców obecnie odbywają się za granicą, właśnie w Polsce.

Certyfikacja

Po ukończeniu nauki szkoła zdalna «Оptimа» (partner Sapiens Up) nadaje uczniom certyfikat o ukończonym kursie, gdzie zaznacza ilość godzin przygotowania się z każdego przedmiotu.

Cambridge International

Zacznijcie uczyć się po prostu od zaraz

Pozostawiajcie wniosek oraz dołączjacie się do wykształcenia o poziomie międzynarodowym Cambridge International w Sapiens Up!